Line Icons


 icon-mobile


 icon-laptop


 icon-desktop


 icon-tablet


 icon-phone


 icon-document


 icon-documents


 icon-search


 icon-clipboard


 icon-newspaper


 icon-notebook


 icon-book-open


 icon-browser


 icon-calendar


 icon-presentation


 icon-picture


 icon-pictures


 icon-video


 icon-camera


 icon-printer


 icon-toolbox


 icon-briefcase


 icon-wallet


 icon-gift


 icon-bargraph


 icon-grid


 icon-expand


 icon-focus


 icon-edit


 icon-adjustments


 icon-ribbon


 icon-hourglass


 icon-lock


 icon-megaphone


 icon-shield


 icon-trophy


 icon-flag


 icon-map


 icon-puzzle


 icon-basket


 icon-envelope


 icon-streetsign


 icon-telescope


 icon-gears


 icon-key


 icon-paperclip


 icon-attachment


 icon-pricetags


 icon-lightbulb


 icon-layers


 icon-pencil


 icon-tools


 icon-tools-2


 icon-scissors


 icon-paintbrush


 icon-magnifying-glass


 icon-circle-compass


 icon-linegraph


 icon-mic


 icon-strategy


 icon-beaker


 icon-caution


 icon-recycle


 icon-anchor


 icon-profile-male


 icon-profile-female


 icon-bike


 icon-wine


 icon-hotairballoon


 icon-globe


 icon-genius


 icon-map-pin


 icon-dial


 icon-chat


 icon-heart


 icon-cloud


 icon-upload


 icon-download


 icon-target


 icon-hazardous


 icon-piechart


 icon-speedometer


 icon-global


 icon-compass


 icon-lifesaver


 icon-clock


 icon-aperture


 icon-quote


 icon-scope


 icon-alarmclock


 icon-refresh


 icon-happy


 icon-sad


 icon-facebook


 icon-twitter


 icon-googleplus


 icon-rss


 icon-tumblr


 icon-linkedin


 icon-dribbble